Psychoterapia grupowa

Psychoterapię grupową prowadzimy w zintegrowanym podejściu interpersonalnym, egzystencjalnym i psychodynamicznym, to forma spotkania się w dynamicznej sieci relacji. Bazując na aspekcie psychologicznym, zakładamy, że w życiu dorosłym źródłem trudności są nieadaptacyjne wzorce. Człowiek rozwija się poprzez relację z innymi ludźmi. Proces grupowy daje możliwość przyglądania się sobie jak i innym, doświadczenia interpersonalnego, uzyskania informacji zwrotnych i wzbudzenia autorefleksji. Psychoterapia grupowa – jej rezultatem może być zmiana zniekształconego postrzegania siebie i innych, uświadomienia sobie dysfunkcjonalnych wzorców relacyjnych, które często blokują rozwój. Przerwanie problemowych interakcji i zainicjowanie procesu przepracowania pozwala na lepsze rozumienie siebie i nawiązywanie wystarczająco dobrych relacji intra i interpersonalnych. Udział w grupie poprzedzony jest konsultacjami. 

“Odkrywamy siebie w oczach i spojrzeniu drugiej osoby. Widzimy siebie w oczach innych, a finalnie w tym procesie odnajdujemy siebie. A zatem tworzymy siebie na drodze rozwoju poprzez widzenie siebie w reakcji innych.” – Donald Woods Winnicott