Psychoterapia rodzin

Psychoterapia rodzin –  jest formą pomocy psychologicznej dla rodzin. Służy wspieraniu rodziców zmagających się z problemami wychowawczymi, szukaniu sposobów rozwiązywania konfliktów lub ustabilizowaniu sytuacji, gdy pojawiają się problemy destabilizujące system rodzinny.