Psychoterapia par

Psychoterapia par – do tworzonego związku wnosimy swoją przeszłość, doświadczenia, swoje domy rodzinne i modele relacji w nich wyuczone. Istotna jest również nasza seksualność, sposób budowania bliskości i więzi z innymi osobami. Nie bez znaczenia jest również otwartość na zmiany, które są nierozłączną częścią życia, a przez to także relacji. Zmieniamy się my, zmienia się nasz partner/ka, zmieniają się okoliczności, w których żyjemy, zmieniają się nasze potrzeby, nasz sposób postrzegania i reagowania. Czasami jednak te okoliczności stają się zbyt trudne, by się w nich razem odnaleźć, a fakt, że związane z silnymi emocjami, jeszcze bardziej komplikuje sytuację. Wówczas narodzić się może kryzys – przestajemy się rozumieć, czasami przestajemy się nawet słyszeć, możemy się od siebie oddalić, nierzadko zobojętnieć, czasami pojawia się ktoś trzeci.

Przyczyn kryzysów może być tak wiele, jak wiele jest związków i tworzących je osób. To, co jest wspólne dla tych sytuacji, to brak możliwości spojrzenia z dystansu, nabrania innej perspektywy, pozwalającej wychylić się zza naszych uczuć, zranień i przekonań.

Tym, co może pomóc w poradzeniu sobie z takim trudem jest przyjrzenie się mu w bezpiecznej przestrzeni, pozbawionej ocen i obwiniania. Przyjrzenie się wraz z bezstronną, neutralną emocjonalnie, ale aktywną osobą. Okoliczności takie ułatwiają spojrzenie pod innym kątem, zobaczenie siebie nawzajem w innym świetle, pomagają spotkać się i zobaczyć w swoich pragnieniach, frustracjach, lękach i tęsknotach.

Pomagają zamienić kryzys na kolejne wspólne doświadczenie.