Robert Czyżewski

psychoterapeuta

Pracuję w nurcie psychodynamicznym. Jestem psychoterapeutą w trakcie szkolenia w Studium Psychoterapii oraz Szkole Psychoterapii Grupowej  w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, które posiada rekomendację Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz atest Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. 

 

Doświadczenie terapeutyczne uzyskałem na stażu psychoterapeutycznym z superwizją na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Doświadczenie kliniczne zdobyłem w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. profesora Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku. Pracowałem jako wolontariusz w telefonie wsparcia dla osób z zaburzeniami lękowymi, prowadzonym przez Stowarzyszenie Animo. Byłem zaangażowany w udzielanie wsparcia psychoterapeutycznego dla uchodźców z Ukrainy w ramach wolontariatu organizowanego przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy. 

 

Pracuję pod stałą superwizją superwizorów certyfikowanych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Skontaktuj się ze mną