Seksuologia

Seksuologia jest nauką interdyscyplinarną czerpiącą z takich dziedzin jak antropologia, medycyna, psychologia, socjologia, która bada ludzką seksualność w jej cielesnej, psychicznej i kulturowej ekspresji. W pełni akceptujemy fakt, iż każdy człowiek jest inny, inna jest jego seksualność i każdy też ma prawo do tej inności. W swoim podejściu kierujemy się postawą akceptacji, szacunku i otwartości na różnorodność ludzkiego doświadczenia i postrzegania swojej seksualności.

Jesteśmy wrażliwi na różnorodne formy ludzkiej seksualności z całą różnorodnością tożsamości, preferencji i praktyk.  Szanujemy systemy wartości osób zgłaszających się na konsultację. Procujemy w oparciu o współczesną wiedzę i stosujemy zweryfikowane naukowo metody.