Tomasz Lech

psychoterapeuta

Pracuję w nurcie psychodynamicznym, prowadzę terapię indywidualną osób dorosłych, a także psychoterapię par.  Jestem w trakcie szkolenia w 4-letniej Szkole Psychoterapii oraz 2-letnim Studium Psychoterapii Par i Rodzin w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, ośrodku rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz posiadającym atest Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ukończyłem roczne szkolenie  „Psychoterapia i poradnictwo” w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie oraz studia podyplomowe z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej.

Doświadczenie kliniczne zdobywałem w Klinice Psychiatrii Dorosłych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, w Fundacji Oparcia Społecznego oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego NZOZ. 

Obecnie pracuję również na oddziale dziennym psychiatrycznym, gdzie prowadzę psychoterapię grupową oraz konsultacje indywidualne do grup.

Jestem doktorem habilitowanym w obszarze nauk społecznych oraz doktorem nauk biologicznych, a także wykładowcą akademickim.  

Pracuję z osobami doświadczającymi zaburzeń, takich jak depresja, lęki, nerwice, zaburzenia obsesyjno-kompusyjne, zaburzenia odżywiania, osobami po traumach oraz osobami, które chcą lepiej poznać i zrozumieć siebie w kontekście przeżywanych kryzysów, trudności w budowaniu relacji, rozpoznawaniu sytuacji i historii rodzinnej, radzenia sobie z emocjami, konfliktami, trudnościami tożsamościowymi i osobowościowymi oraz zmagającymi się z poczuciem wyizolowania społecznego i niskim poczuciem własnej wartości. W mojej pracy największy nacisk kładę na relacje terapeutyczna. 

Poddaje swoją pracę regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Uczestniczę w szkoleniach i warsztatach poszerzających kwalifikacje i kompetencje psychoterapeutyczne.

Skontaktuj się ze mną