Aktualności

Grupa terapeutyczna dla dorosłych

Obraz autorstwa rawpixel.com na Freepik

Jak wskazuje nazwa naszego miejsca, doceniamy wagę relacji w ludzkim życiu. I dlatego proponujemy udział w grupie psychoterapeutycznej, adresowanej do osób, dla których ich tworzenie i utrzymywanie obarczone jest szczególnym trudem, lękiem czy niepewnością.

Cotygodniowe sesje terapeutyczne w gronie osób z podobnym problemem, w atmosferze otwartości i akceptacji, dają szansę na poznanie i zmianę własnych wzorców budowania więzi społecznych.

Praca w grupie to możliwość spojrzenia na siebie oczami innych, poznania uczuć i myśli, które wzbudza się w kontaktach międzyludzkich, wymiany informacji i spostrzeżeń. To wzajemne towarzyszenie sobie i motywowanie w przebudowie swoich przekonań i zachowań. To branie i dawanie wsparcia. To ćwiczenie tworzenia relacji” tu i teraz” z uczestnikami grupy.

Udział w grupie poprzedzony jest konsultacją z osobami prowadzącymi. Celem takiego spotkania jest wspólne ustalenie, czy ta forma terapii będzie dla Ciebie najlepsza.

Zgłoszenia – w trybie ciągłym – przesyłać można na adres: relacje@relacje.net.pl