Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna to proces inicjowania i tworzenia zmiany, która ma na celu pomoc w trudnościach emocjonalnych i relacyjnych. Jej celem jest uświadomienie natury swoich problemów, zmiana schematów poznawczych, zachowań, które stały się nieadaptacyjne i wpłynęły na powstanie cierpienia w życiu codziennym, zmniejszając tym samym komfort i radość życia.

Psychoterapia psychodynamiczna to podejście terapeutyczne korzystające z wielu dziedzin naukowych, zarówno w obszarze nauk psychologicznych, biologicznych jak i neuronauki. Dzięki temu z powodzeniem może być wykorzystywana w pracy z osobami zmagającymi się z lękiem, trudnościami relacyjnymi, traumą psychiczną, żałobą, które z kolei mogą być przyczyną depresji, dolegliwości somatycznych, uzależnień, zaburzeń odżywiania się, problemów natury seksualnej, niskiej samooceny czy braku motywacji.  

Indywidualna psychoterapia psychodynamiczna odbywa się w formie spotkań z terapeutą, raz lub dwa razy w tygodniu, trwających do 50 minut. Praca terapeutyczna może być ograniczona w czasie lub nieograniczona w czasie. Rozpoczęcie procesu psychoterapii poprzedza spotkanie konsultacyjne i ustalenie celów terapeutycznych.