Marcin Nawrocki

psychoterapeuta, seksuolog, psychotraumatolog

Pracuję w nurcie psychodynamicznym. Prowadzę indywidualną psychoterapię osób dorosłych, terapię par oraz okołoporodową pomoc psychoterapeutyczną dla osób przeżywających emocjonalne trudności związane z rodzicielstwem.

Jestem w trakcie szkolenia w Studium Psychoterapii, w Szkole Psychoterapii Par i Rodzin oraz w Szkole Psychoterapii Osób z Problemem Uzależnienia Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Ukończyłem studia w zakresie seksuologii klinicznej na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, gdzie odbyłem staż w Poradni Seksuologicznej i Patologii Pożycia Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie. Ukończyłem szkolenie pierwszego stopnia z psychotraumatologii praktycznej organizowane przez fundację Pomorskie Centrum Psychotraumatologii w Gdańsku wraz z Centrum Psychoterapii Zintegrowanej w Monachium w zakresie krótkoterminowej psychoterapii z osobami po doświadczeniach traumatycznych. Aktualnie podnoszę kwalifikacje w tym zakresie w trakcie dwuletniego kursu zaawansowanego. Ukończyłem Externship in Emotionally Focoused Couples Therapy w International Centre for Excellence in Emotionally Focused Therapy. Posiadam Practitioner Diploma in Executive Coaching uzyskany w Academy of Executive Coaching w Londynie. 

Doświadczenie terapeutyczne zdobywałem również na stażu psychoterapeutycznym z superwizją na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Byłem stażystą Stowarzyszenia QZmianom w Warszawie, gdzie prowadziłem terapię indywidualną, par i grupową. Doświadczenie kliniczne zdobyłem na oddziale psychiatrycznym 7. Szpitala Wojskowego Marynarki Wojennej w Gdańsku oraz w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. profesora  Tadeusza Bilikiewicza również w Gdańsku. Pracuję pod stałą superwizją certyfikowanych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne superwizorów. Regularnie uczestniczę w szkoleniach, konferencjach i warsztatach poszerzających kwalifikacje i kompetencje psychoterapeutyczne.

Jestem członkiem Polskiej Federacji Psychotraumatologii, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Znam, akceptuję i urzeczywistniam postanowienia Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty Sekcji Psychoterapii PTP oraz Aksjologię Psychoterapeuty Psychodynamicznego. Pracuję zgodnie ze standardami Kodeksu Etycznego Seksuologa World Association for Sexual Health oraz Kodeksu Etycznego Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.

Posługuję się językiem niemieckim, francuskim angielskim i włoski

Skontaktuj się ze mną