Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest: Relacje Przestrzeń Psychoterapii

Jakie dane będą przetwarzane i w jakim celu:

  1. W celu sporządzania faktury za usługi psychoterapeutyczne/konsultacyjne będą wymagane Twoje: imię, nazwisko, adres, PESEL, NIP (w przypadku działalności gospodarczej). Celem przetwarzania tych danych jest wyłącznie spełnienie krajowych przepisów podatkowych.
  2. Imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mail do kontaktu i prowadzenia usług psychoterapeutycznych/konsultacyjnych.
  3. W przypadku wydawania opinii lub zaświadczenia o uczestnictwie w psychoterapii będą to imię, nazwisko oraz data urodzenia bądź PESEL.
  4. Dane dotyczące treści i przebiegu sesji psychoterapii/konsultacji w postaci notatek. Służą one jedynie do poprawy jakości udzielanych przez administratora usług.
  5. Administrator zobowiązuje się do ścisłej ochrony Twoich danych i nie powierzania ich osobom trzecim, ani innym podmiotom gospodarczym za wyjątkiem sytuacji, kiedy będzie do tego zobligowany przepisami prawa (np. prawo podatkowe, czy ustawa o ochronie zdrowia psychicznego, zwolnienie z tajemnicy zawodowej przez prokuraturę lub sąd).
  6. Twoje dane będą przechowywane tylko tyle czasu, ile będzie to konieczne do profesjonalnego świadczenia Tobie usług psychologicznych lub do wywiązania się z przepisów prawa (np. prawo podatkowe).
  7. Masz prawo do usunięcia Twoich danych, jeżeli nie narusza to przepisów prawa.