Beata Kolasińska

psychoterapeuta, pedagog (nauczyciel dyplomowany)

Pracuję w nurcie psychodynamicznym. Prowadzę psychoterapię indywidualną dorosłych, par i rodzin, konsultację wspierające i interwencyjne dla rodziców. Jestem w trakcie szkolenia w 4-letniej Szkole Psychoterapii oraz 2-letnim Studium Psychoterapii Par i Rodzin w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, które posiada rekomendację Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz atest Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. 

Doświadczenie kliniczne uzyskałam na zamkniętych całodobowych oddziałach: Oddziale dla Dzieci i Młodzieży oraz Oddziale Ogólnopsychiatrycznym dla Dorosłych w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku. Współpracowałam jako psychoterapeuta z Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnień w Gdańsku. Posiadam 16 – letnie doświadczenie pracy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Angażuję się w działania  projektowe dofinansowane ze środków Miasta Sopot w ramach wsparcia kondycji psychofizycznej dzieci, młodzieży, rodziców/opiekunów oraz  nauczycieli.

W swojej pracy łączę pasję i zafascynowanie naturą ludzką oraz towarzyszenie innym w atmosferze bezwarunkowej akceptacji osoby ludzkiej i otwartości na trudności, z którymi się boryka. Istotne jest dla mnie podmiotowe podejście wobec drugiej osoby, autentyczność, dostrzeganie ludzkiego potencjału, niezależnie od sytuacji życiowej, impasu. Relacja zaś stanowi punkt wyjścia do spotkania zarówno w terapii jak i w życiu codziennym. Pracuję pod stałą superwizją certyfikowanych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne superwizorów. Regularnie uczestniczę w szkoleniach i warsztatach poszerzających kwalifikacje i kompetencje psychoterapeutyczne. 

Skontaktuj się ze mną